Hvilke regler gjelder for ansettelser?

Legeforeningen får ofte spørsmål fra tillitsvalgte knyttet til ansettelsesprosesser. Hvilke regler som gjelder kan du lese mer om her.

Mange tillitsvalgte er involvert i ansettelsesprosessene på ulike måter, og de får gjerne også spørsmål fra medlemmer som lurer på hvilke rettigheter de har. Det kan for eksempel gjelde medlemmer som mener de har blitt forbigått eller diskriminert i ansettelsesprosessen. 

På våre nettsider har vi samlet en del informasjon vi mener kan være nyttig for tillitsvalgte (og medlemmer) å kjenne til. Det er laget en egen temaside for ansettelser som du finner her. På temasiden finnes det blant annet informasjon om hvilke regler som gjelder for utlysning av stillinger og valg mellom ulike søkere i ansettelsesprosessen. Her er også diskrimineringsforbudene omtalt. 

Siden helseforetakene er offentlige arbeidsgivere er de bundet av det såkalte kvalifikasjonsprinsippet, som innebærer at arbeidsgiver er forpliktet til å ansette den best kvalifiserte søkeren. Hvem som er best kvalifisert for en stilling, kan det ofte være uenighet om. I tillegg til informasjonen på temasiden nevnt over, finnes det en utdypende artikkel om hvilke momenter arbeidsgiver kan vektlegge når de skal vurdere hvilken lege som er best kvalifisert for stillingen, hvilke krav som gjelder til saksbehandlingen. Artikkelen finner du her