Valg av ansattvalgte styrerepresentanter i helseforetakene

Det skal gjennomføres valg av ansattvalgte styrerepresentanter i helseforetakene og i de regionale helseforetakene de nærmeste månedene. Utgangspunktet er at alle ansatte i helseforetakene kan stille til valg, og alle har stemmerett.

Legeforeningen har i mange år hatt et valgsamarbeid med Fagforbundet og Sykepleierforbundet, hvor de tre forbundene samarbeider lokalt om å stille en fellesliste. Det har sikret alle tre forbund ønsket representasjon.

Se vedlagte felles oppfordring fra de tre forbundene lokalt.

Ta kontakt med foretakstillitsvalgt dersom du har spørsmål til valgprosessen.