Nye funksjoner på Min side – finn dine tillitsvalgte!

Nå ser du alle dine tillitsvalgte på arbeidsstedet ditt. Du ser også tariffavtaler som gjelder for deg.

Informasjonen på Min side er basert på det du selv har registrert. Derfor er det viktig at du oppdaterer Min side når du for eksempel bytter jobb.

På Min side finner du kontaktinformasjonen til dine tillitsvalgte – hele hierarkiet. Hvilke tariffavtaler som gjelder for deg, beror på hvor du er ansatt. Hvis du har registrert de riktige opplysningene om arbeidsforholdet ditt, fremkommer tariffavtaler som gjelder for deg.

Det er normalt en fordel om du kontakter din nærmeste tillitsvalgt før du kontakter Avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen. Årsaken er at de tillitsvalgte er Legeforeningens lokale representanter og har gode forutsetninger for å bistå medlemmer i mange spørsmål og situasjoner. Tillitsvalgte kjenner virksomheten, lokal organisasjon og lokale avtaler. De får opplæring i lover og tariffavtaler, og har god oversikt over både  regelverket som er relevant for sin medlemsgruppe, og de lokale forholdene. Mange rettigheter er fremforhandlet lokalt av de tillitsvalgte. Har du for eksempel spørsmål som gjelder arbeidstid, lønn og permisjoner er det derfor ofte hensiktsmessig å kontakte tillitsvalgte først.

Det er også verdifullt for de tillitsvalgte at medlemmene tar kontakt med dem i ulike saker. Det bidrar til at tillitsvalgte får bedre oversikt over hvordan regelverket praktiseres, og utfordringer medlemmene opplever.