Status for lønnsoppgjøret 2023

Streiken i privat sektor er over. Hva skjer i sykehusene?

Som de fleste er kjent med fant partene i frontfaget en løsning etter få dager med streik. Løsningen innebærer at årets ramme er anslått til 5,2 %. Det er enighet mellom de store partene i arbeidslivet om at frontfagsmodellen skal legges til grunn, noe som innebærer at resultatet i frontfagets forhandlinger anses som en norm over tid for øvrige tariffområder.

Bruddet og streiken i frontfaget medførte forsinkelse i oppstarten av forhandlingene i KS og i Spekter. Det er imidlertid nå avtalt oppstart i Spekter, Stat og KS i uke 17 (denne uken). Det er dermed håp om at tidsrammen for forhandlingene i Stat og KS holdes. Det vil si at de har forhandlingsinnspurt natt til 1. mai, og at dersom det blir mekling vil meklingsdatoene bli som forutsatt 23. og 24. mai.

Akademikerne møter Spekter torsdag 27. april til de innledende sentrale forhandlingene. Hovedmålet med forhandlingene er å fastsette datoer for de øvrige Akademiker-foreningenes lokale forhandlinger.

Legeforeningen vil i år kreve sentralt lønnsoppgjør for alle legegruppene. Det blir dermed ikke lokale forhandlinger på det enkelte helseforetak i år.

Legeforeningen har funnet det strategisk ønskelig å vente med våre lønnsforhandlinger med Spekter til etter oppgjørene i Stat og KS.

Spekter og Legeforeningen har derfor tentativt satt av 13. juni til A2 forhandlinger. Vi har håp om å lande forhandlingene før sommeren som vanlig, og med etterbetaling av lønnstilleggene fra 1. januar.

Skulle det bli streik for store grupper i offentlig sektor, er det mulig Legeforeningen vil se seg tjent med å skyve forhandlingene over sommeren.  
  
Når det gjelder størrelsen på årets lønnstillegg, så endte løsningen i frontfaget opp med en anslått ramme på 5,2 %. Også i år er det å forvente et sterkt press fra store arbeidstakerforeninger for et bedre oppgjør i offentlig sektor enn frontfaget, og det vil i så fall bli førende også for forhandlingene for leger i sykehus.