Spekter

Veileder for tillitsvalgte om seksuell trakassering

Avdeling for jus og arbeidsliv har laget en veileder for tillitsvalgte om seksuell trakassering.
12. februar 2020