Forhandlingskurs i Helsinki for tillitsvalgte i stat 30. august – 1. september

Legeforeningen planlegger å invitere til forhandlingskurs for tillitsvalgte i staten. Kurset arrangeres trolig i Helsinki. Det vil bli sendt ut invitasjon med påmelding om kort tid.

Forhandlingskurset er ment for tillitsvalgte i statlig sektor som har deltatt på grunnkurs og/eller har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen (men det er ikke et krav at man har deltatt på grunnkurs i forkant). På kurset gjennomgås de viktigste lønnsforhandlingsbestemmelsene og det gis en innføring i forhandlingsteknikk. Hoveddelen av kurset består av et forhandlingsspill hvor deltagerne deles opp i grupper og gjennomfører «reelle» lokale forhandlinger, med en fiktiv statlig arbeidsgiverpart og arbeidstakerpart i ulike foreninger.

Det blir også god mat, og muligheter til å sosialisere med andre tillitsvalgte, både fra egen forening og fra andre Akademikerforeninger.

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom flere Akademikerforeninger, blant annet Samfunnsøkonomene, Legeforeningen, Psykologforeningen, Farmaceutene og Veterinærforeningen.

Kurset, inkludert reise og opphold dekkes av OU-midler for statlig sektor. Tillitsvalgte har som hovedregel rett til fri med lønn for å delta på denne typen kurs.