Stat

Informasjon til medlemmer i statlig sektor om lokale forhandlinger

25. juli 2022
Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i staten høsten 2022. Frist for å gjennomføre de lokale forhandlingene er 31. oktober 2022, og de fleste virksomhetene starter prosessen med lokale forhandlinger rett før eller rett etter sommerferien.

Informasjon fra lønnsoppgjøret og lokale forhandlinger

21. juni 2022

Invitasjon til forhandlingskurs i København 7. – 9. september for tillitsvalgte i stat

21. juni 2022
Legeforeningen inviterer til forhandlingskurs for tillitsvalgte i staten 7.-9. september. Kurset arrangeres på Arne Jacobsen hotellet Radisson Collection Royal Hotel i København.

Enighet mellom Akademikerne og staten

25. mai 2022
Etter en krevende mekling kom Akademikerne og staten til enighet i årets hovedoppgjør, etter å ha meklet nesten 18 timer på overtid.

Hovedoppgjøret i statlig sektor

07. april 2022
Oppstartsdato for hovedoppgjøret i staten er 20. april.

Tilleggsprotokoll fleksitidsavtalen 270821

03. september 2021
Etter fleksitidsavtalen skal alle ansatte være tilstede i kjernetiden fra kl. 09.00 til kl.14.30. For å sikre fortsatt fleksibilitet under Covid-19 pandemien, har KMD og hovedsammenslutningene blitt enige om at bestemmelsen om kjernetid ikke skal gjelde i perioden frem til 31-12-2021.

Informasjon til tillitsvalgte om lokale forhandlinger

28. juni 2021
På denne siden finner dere informasjon om lokale forhandlinger og verktøy for tillitsvalgte.

Informasjon om beregning av avsetning til lokale forhandlinger

23. november 2020
I forrige nyhetsbrev sendte vi ut del 1 av det lokale brevet med informasjon om gjennomføring av lokale forhandlinger.

Nyttig informasjon om lokale forhandlinger – Stat

06. november 2020
De lokale forhandlingene i stat skal gjennomføres i november. KMD har, i samarbeid med hovedsammenslutningene, utarbeidet et lokalt brev som sendes til virksomhetene. Brevet inneholder informasjon om gjennomføring av lokale forhandlinger, som også er relevant for tillitsvalgte. Brevet finner dere vedlagt i denne saken

Side 1 av 3