Stat

20. desember 2023

Søk stipend for å delta på global helsekonferanse i Orlando

Lyst til å øke kompetansen innen e-helse og teknologi? Da er dette noe for deg!
26. juni 2023

Informasjon til medlemmer i statlig sektor om lokale forhandlinger

Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i staten høsten 2023. Frist for å gjennomføre de lokale forhandlingene er 31. oktober 2023, og de fleste virksomhetene starter prosessen med lokale forhandlinger rett før eller rett etter sommerferien.
22. juni 2023

Informasjon til tillitsvalgte om lokale forhandlinger

På denne siden finner dere utfyllende informasjon om lokale forhandlinger og verktøy for tillitsvalgte. Vedlagt finner dere det lokale brevet som KDD sender til de statlige virksomhetene i forbindelse med de lokale forhandlingene. I brevet omtales gjennomføring av lokale forhandlinger, økonomi og andre praktiske problemstillinger. Frist for å gjennomføre de lokale forhandlingene er 31. oktober 2023.
09. mai 2023

Invitasjon til digitalt kurs med informasjon fra Akademikerne

I etterkant av tariffoppgjøret 2023, vil Akademikerne gjennomføre sine årlige kurs med informasjon om utfallet av årets sentrale tariff-forhandlinger.
09. mai 2023

Lønnsoppgjøret i staten

Akademikerne ble enige med staten i lønnsoppgjøret 30. april. Partene ble enige om en pott til lokale forhandlinger på 5,3 prosent.
09. mai 2023

Forhandlingskurs i Helsinki for tillitsvalgte i stat 30. august – 1. september

Legeforeningen planlegger å invitere til forhandlingskurs for tillitsvalgte i staten. Kurset arrangeres trolig i Helsinki. Det vil bli sendt ut invitasjon med påmelding om kort tid.
25. juli 2022

Informasjon til medlemmer i statlig sektor om lokale forhandlinger

Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i staten høsten 2022. Frist for å gjennomføre de lokale forhandlingene er 31. oktober 2022, og de fleste virksomhetene starter prosessen med lokale forhandlinger rett før eller rett etter sommerferien.
21. juni 2022

Informasjon fra lønnsoppgjøret og lokale forhandlinger

21. juni 2022

Invitasjon til forhandlingskurs i København 7. – 9. september for tillitsvalgte i stat

Legeforeningen inviterer til forhandlingskurs for tillitsvalgte i staten 7.-9. september. Kurset arrangeres på Arne Jacobsen hotellet Radisson Collection Royal Hotel i København.

Side 1 av 3