Stat

Informasjon om beregning av avsetning til lokale forhandlinger

23. november 2020
I forrige nyhetsbrev sendte vi ut del 1 av det lokale brevet med informasjon om gjennomføring av lokale forhandlinger.

Nyttig informasjon om lokale forhandlinger – Stat

06. november 2020
De lokale forhandlingene i stat skal gjennomføres i november. KMD har, i samarbeid med hovedsammenslutningene, utarbeidet et lokalt brev som sendes til virksomhetene. Brevet inneholder informasjon om gjennomføring av lokale forhandlinger, som også er relevant for tillitsvalgte. Brevet finner dere vedlagt i denne saken

Brudd i staten

14. september 2020
Akademikerne Stat har i kveld valgt å bryte forhandlingene i med staten. Oppgjøret går nå til mekling som trolig vil bli sluttført i midten av oktober.

Legeforeningens første digitale landsstyremøte gjennomført

04. juni 2020
Legeforeningen gjennomførte 27. mai tidenes første digitale landsstyremøte. President Marit Hermansen åpnet Legeforeningens landsstyremøte med å prise medlemmenes innsats under koronapandemien.

Nye funksjoner på Min side – finn dine tillitsvalgte!

04. juni 2020
Nå ser du alle dine tillitsvalgte på arbeidsstedet ditt. Du ser også tariffavtaler som gjelder for deg.

Snart ferie?

04. juni 2020
Ferien nærmer seg for mange. Årets ferie avvikles i en spesiell tid. Selv om det gradvis åpnes opp preges samfunnet fortsatt av smitteverntiltak, og mange er usikre på hvilke planer de kan og bør legge for årets ferie.

Stor pågang til Legeforeningens avdeling for jus og arbeidsliv i koronatiden

04. juni 2020
Covid 19-pandemien medførte en dobling av antall skriftlige henvendelser til Legeforeningens avdeling for jus- og arbeidsliv.

Enige om åpenhet om overføringer fra legemiddelindustrien

04. juni 2020
Nå blir alle opplysninger om økonomiske overføringer fra industrien til enkeltleger offentlig. Endringen gjelder alle leger, og ikke bare de legene som har samtykket til publisering.

Den sentrale avtalen om utvidet overtid på grunn av koronapandemien videreføres ikke

03. juni 2020
For å sørge for nødvendig fleksibilitet i forbindelse med koronapandemien inngikk sentrale parter en avtale om utvidet adgang til overtid i virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og oppheving av kjernetiden i fleksitidsavtalen. Avtalen om opphevelse av kjernetiden gjelder fortsatt frem til 15. september. Avtalen om overtid videreføres ikke, og utløp 31. mai.

Side 1 av 2