Hovedoppgjøret i statlig sektor

Oppstartsdato for hovedoppgjøret i staten er 20. april.

Fristen for å komme til enighet i oppgjøret er natt til 1. mai.

Legeforeningen er opptatt av at rammen i det sentrale oppgjøret er tilstrekkelig til å gi en reallønnsutvikling for medlemmene i statlig sektor.

Legeforeningen er representert i forhandlingene gjennom hovedsammenslutningen Akademikerne. Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det forhandles både om økonomi og tekstlige endringer i tariffavtalen.

De sentrale parter forhandler om rammen for lønnsoppgjøret. Lokale forhandlinger om fordelingen av lønnsrammen gjennomføres etter oppgjøret i den enkelte virksomhet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.