Stat

Nyttig informasjon om lokale forhandlinger – Stat

De lokale forhandlingene i stat skal gjennomføres i november. KMD har, i samarbeid med hovedsammenslutningene, utarbeidet et lokalt brev som sendes til virksomhetene. Brevet inneholder informasjon om gjennomføring av lokale forhandlinger, som også er relevant for tillitsvalgte. Brevet finner dere vedlagt i denne saken
6. november 2020

Akademikerne og staten har avsatt 0,45 % av medlemmenes lønnsmidler til lokale forhandlinger. Arbeidsgiver kan i tillegg supplere med egne økonomiske midler.

Partene lokalt avtaler hvordan lønnsmidlene skal fordeles i virksomheten. Det kan avtales både generelle tillegg, gruppetillegg og individuelle tillegg.