Søk stipend for å delta på global helsekonferanse i Orlando

Lyst til å øke kompetansen innen e-helse og teknologi? Da er dette noe for deg!

Konferansen HIMSS24 er verdens største konferanse og utstilling av helseteknologi. Den finner sted i Orlando, 11.–15. mars 2024. Legeforeningens sekretariat, i samarbeid med Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, stiller til rådighet reisestipend for leger som ønsker å delta på denne konferansen. Det utlyses stipend til inntil syv leger som ønsker å delta på konferansen.

Les mer om konferansen her: HIMSS Global Health Conference | (himsschapter.org)

Les mer om hvordan du kan søke på våre nettsider