Stat

Tilleggsprotokoll fleksitidsavtalen 270821

Etter fleksitidsavtalen skal alle ansatte være tilstede i kjernetiden fra kl. 09.00 til kl.14.30.

For å sikre fortsatt fleksibilitet under Covid-19 pandemien, har KMD og hovedsammenslutningene blitt enige om at bestemmelsen om kjernetid ikke skal gjelde i perioden frem til 31-12-2021.
3. september 2021