Virke

Forhandlinger av Særavtalen mellom Legeforeningen og Virke

7. desember 2020

Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske legeforening og Virke er sagt opp til reforhandlinger og skal forhandles våren 2021.
Dette er avtalen som regulerer materielle rettigheter for Legeforeningen i Virke-området.

Yrkesforeningene vil få tilsend invitasjon for å kunne spille inn krav til avtalerevisjonen på vanlig vis i løpet av kort tid.

Nåværende særavtale er prolongert til forhandlingene er avsluttet.