Virke

20. desember 2023

Plikt til å registrere riktig arbeidssted/avdeling i medlemsregistret

Legeforeningen og de andre fagforeningene avtalte med Virke i 2022, som en del av forhandlingsresultatet om ny Hovedavtale (Parallellavtale), at alle fagforeninger omfattet av avtalen skal sende over lister hvor våre medlemmer i Virkeområdet er ansatt.
20. desember 2023

Viktig - plikt til å registrere riktig arbeidssted/avdeling i medlemsregistret

Legeforeningen og de andre fagforeningene avtalte med Virke i 2022, som en del av forhandlingsresultatet om ny Hovedavtale (Parallellavtale), at alle fagforeninger omfattet av avtalen skal sende over lister hvor våre medlemmer i Virkeområdet er ansatt.
21. juni 2023

Frivillig lokal IA-avtale

Idébanken har nylig lagt ut informasjon om mal for frivillig lokal IA-avtale, som kan inngås mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte eller andre representanter for ansatte på arbeidsplassen.
21. juni 2023

Informasjon fra NAV om tilbakedatering av sykemeldinger og om sykemeldinger for enkeltstående behandlingsdager

Mange av våre medlemmer har spørsmål om adgangen til å tilbakedatere sykmeldinger og spørsmål om sykmelding for enkeltstående behandlingsdager. Her finner du informasjon om hva som gjelder.
21. juni 2023

Sykmelding etter e-konsultasjon

Sykmelding ved e-konsultasjon har midlertidig vært tillatt i forbindelse med Covid-19-pandemien. Stortinget har nå vedtatt en endring i folketrygdloven som innebærer at du fortsatt kan sykmelde etter e-konsultasjon med noen viktige begrensninger. Endringen trer i kraft 1. juli 2023. Regelen gjelder for alle med sykmeldingsrett.
21. juni 2023

Rekvireringsforskriften: ny oppdatert veileder

Legeforeningen har tidligere informert om utfordringene som oppstod etter at den nye forskriften om rekvirering og utlevering av legemidler, m.m. trådte i kraft i september 2022. Forskriften innførte enkelte nye regler, herunder en hovedregel om bruk av Reseptformidleren ved rekvirering av legemidler. Forskriften har medført praktiske problemer for leger som av ulike grunner ikke har tilgang til Reseptformidleren. Legeforeningen har jobbet med denne saken i to "spor", et teknisk og et juridisk. Vi kan nå informere om at vi har fått betydelig gjennomslag i det juridiske sporet.
21. juni 2023

Forhandlinger om overenskomstene – mellomoppgjøret 2023

19. juni ble det gjennomført sentrale forhandlinger om landsoverenskomstene i Virke
17. april 2023

Enighet om ny sentral særavtale

Legeforeningen og Virke ble fredag 14. april enige om ny sentral særavtale for legene i private ideelle sykehus. Partene har blant annet avtalt et forenklet og forbedret system for innplassering i lønnssystemet for leger i spesialisering. Partene er enige om økt hviletid mellom to perioder til stede på arbeidsplassen, og det er avtalt ny sats for utrykning under uforutsett vakt.  Neste skritt i årets oppgjør for legene i Virke-sykehusene er lokale forhandlinger.  
17. november 2022

Hovedoppgjøret 2022 - del 2

14. og 15. november ble det gjennomført sentrale forhandlinger om noen av landsoverenskomstene i Virke

Side 1 av 5