Virke

17. november 2022

Hovedoppgjøret 2022 - del 2

14. og 15. november ble det gjennomført sentrale forhandlinger om noen av landsoverenskomstene i Virke
20. september 2022

Hovedoppgjøret 2022

De sentrale forhandlingene om noen av landsoverenskomstene i Virke - herunder Spesialistoverenskomsten som er Legeforeningens viktigste av overenskomstene - ble gjennomført 12. til 15. september.
29. mars 2022

Hovedoppgjøret i Virke 2022

I 2022 skal det gjennomføres hovedoppgjør i Virke, som for Legeforeningens del omfatter bla. de private, ideelle sykehusene Diakonhjemmet, Haraldsplass, Betanien og Revmatismesykehuset på Lillehammer. Et hovedoppgjør innebærer at det både skal forhandles om teksten i overenskomstene, og om lønn.
14. januar 2022

Ny koronaavtale med VIRKE

Avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien
14. januar 2022

Ny Parallellavtale (Hovedavtale)

Parallellavtalen mellom Virke og Legeforeningen utløp 31.12.2021, og partene møttes til forhandlinger 11. januar.
20. desember 2021

Forhandlinger om Parallellavtalen (Hovedavtalen)

Parallellavtalen gir viktige rettigheter for tillitsvalgte. I januar 2022 møtes partene for å forhandle parallellavtalen.
30. juni 2021

Diakonhjemmets 2020 oppgjør er blitt behandlet i Sentral ankenemnd

Det lyktes ikke partene å komme til enighet i de lokale forhandlingene på Diakonhjemmet i 2020 og saken ble behandlet i Sentral ankenemnd 31. mai i år.
07. juni 2021

Var du midlertidig ansatt da du ble godkjent spesialist?

Denne informasjonen gjelder de som var midlertidig ansatt lege i spesialisering (vikariat, 4 – 6 års stilling mv) da du ble godkjent spesialist, og fikk lønn som LIS etter kategori C eller D også etter at du ble godkjent spesialist. Disse har nå mulighet til å kreve etterbetaling tidligst fra 1. januar 2019.
03. juni 2021

Nytt lønnssystem for leger i spesialisering

- Utfyllende informasjon om endringene i sentral særavtale mellom Legeforeningen og Virke av 29. april 2021.

Side 1 av 4