Virke

Hovedoppgjøret 2022 - del 2

17. november 2022
14. og 15. november ble det gjennomført sentrale forhandlinger om noen av landsoverenskomstene i Virke

Hovedoppgjøret 2022

20. september 2022
De sentrale forhandlingene om noen av landsoverenskomstene i Virke - herunder Spesialistoverenskomsten som er Legeforeningens viktigste av overenskomstene - ble gjennomført 12. til 15. september.

Hovedoppgjøret i Virke 2022

29. mars 2022
I 2022 skal det gjennomføres hovedoppgjør i Virke, som for Legeforeningens del omfatter bla. de private, ideelle sykehusene Diakonhjemmet, Haraldsplass, Betanien og Revmatismesykehuset på Lillehammer. Et hovedoppgjør innebærer at det både skal forhandles om teksten i overenskomstene, og om lønn.

Ny koronaavtale med VIRKE

14. januar 2022
Avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien

Ny Parallellavtale (Hovedavtale)

14. januar 2022
Parallellavtalen mellom Virke og Legeforeningen utløp 31.12.2021, og partene møttes til forhandlinger 11. januar.

Forhandlinger om Parallellavtalen (Hovedavtalen)

20. desember 2021
Parallellavtalen gir viktige rettigheter for tillitsvalgte. I januar 2022 møtes partene for å forhandle parallellavtalen.

Diakonhjemmets 2020 oppgjør er blitt behandlet i Sentral ankenemnd

30. juni 2021
Det lyktes ikke partene å komme til enighet i de lokale forhandlingene på Diakonhjemmet i 2020 og saken ble behandlet i Sentral ankenemnd 31. mai i år.

Var du midlertidig ansatt da du ble godkjent spesialist?

07. juni 2021
Denne informasjonen gjelder de som var midlertidig ansatt lege i spesialisering (vikariat, 4 – 6 års stilling mv) da du ble godkjent spesialist, og fikk lønn som LIS etter kategori C eller D også etter at du ble godkjent spesialist. Disse har nå mulighet til å kreve etterbetaling tidligst fra 1. januar 2019.

Nytt lønnssystem for leger i spesialisering

03. juni 2021
- Utfyllende informasjon om endringene i sentral særavtale mellom Legeforeningen og Virke av 29. april 2021.

Side 1 av 4