Virke

Forhandlinger av Særavtalen mellom Legeforeningen og Virke 26. og 27. april

Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske legeforening og Virke er avtalen som regulerer materielle rettigheter for Legeforeningen i Virke-området.
26. mars 2021

På grunn av pandemien utsatte Legeforeningen forhandlinger av Særavtalen mellom Legeforeningen og Virke til denne våren og nåværende særavtale er prolongert til forhandlingene er avsluttet.

Forhandlinger av Særavtalen mellom Legeforeningen og Virke er berammet til siste uken i april 2021.