Virke

Landsoverenskomstene 2020

7. desember 2020

Landsoverenskomstene forhandles samtidig for alle hovedsammenslutningene. De regulerer blant annet sosiale rettigheter og lønn for arbeidstakergrupper med sentrale lønnsdannelse. Det finnes totalt 7 landsoverenskomster. For Legeforeningen er det landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten som er den mest relevante, og den som gjelder for Haraldsplass, Diakonhjemmet m.fl.. Legeforeningen har selvstendig partsforhold sammen med mange andre fagforeninger. Vi har partsforhold i tre av disse; Spesialist, Helse og Virksomheter.