Virke

Hovedoppgjøret 2020 er utsatt

Hovedoppgjøret i Virke/HUK er utsatt og overenskomstene prolongeres.
30. april 2020

Oppstart av hovedoppgjøret 2020 på Virke/HUK-området var planlagt til 16. juni 2020. Som følge av den akutte samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset og utsettelse av frontfagsoppgjøret med flere, er partene enige om å utsette hovedoppgjøret 2020.

Overenskomstene på Virke/HUK-området prolongeres til 15. september 2020.

Nytt tidspunkt for oppstart av hovedoppgjøret 2020 er ennå ikke fastsatt, men det legges til grunn at det skjer når forhandlingene i frontfaget og i offentlig sektor er ferdig. Det tas sikte på at forhandlingene gjennomføres i løpet av høsten 2020.