Hovedoppgjøret 2022

De sentrale forhandlingene om noen av landsoverenskomstene i Virke - herunder Spesialistoverenskomsten som er Legeforeningens viktigste av overenskomstene - ble gjennomført 12. til 15. september.

Forhandlingene ble ivaretatt av Akademikerforeningene – et samarbeid mellom de fleste foreningene i Akademikerne, i tillegg til NITO, Jordmorforeningen og Farmaceutene. For tiden er det Psykologforeningen som leder dette samarbeidet. Legeforeningen var representert i forhandlingsdelegasjonen.

Følgende overenskomster ble forhandlet.

- Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
- Landsoverenskomst for virksomheter § 26
- Landsoverenskomst for høyskoler
- Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Akademikerforeningene og Virke ble i Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten blant annet enige om en fellesbestemmelse om tydeliggjorte rettigheter knyttet til amming som vil gjelde for alle medlemmer i området. Endringen kommer som følge av endring i korresponderende tariffområde. Endringene fremgår av protokollen som følger nederst på siden.

Lønnsdannelsen for Legeforeningen i Virke er lokal.
Lønnsdannelse og forhandlinger om materielle rettigheter (i tillegg til de som skjer sentralt) skjer i lokale forhandlinger i hver enkelt virksomhet. Det skal gjennomføres lokale forhandlinger på samme måte som tidligere.

De fleste av Legeforeningens medlemmer i Virke er omfattet av Legeforeningens sentrale særavtale hvor det er avtalt særskilte frister for de lokale forhandlingene.
I år er det kun lønnstillegg som skal være tema i de lokale forhandlingene og det skal ikke være full revisjon av de lokale særavtalene.
Flere virksomheter er allerede i gang, og vi minner igjen om at opprinnelig frist for gjennomføring av de lokale forhandlingene avtalt i den sentrale særavtalen er 30. juni, selv om tradisjonelt mange også venter til etter sommeren. Det er viktig å merke seg at Legeforeningen og Virke er enige om at virkningsdato for lønnsendringer er 1. januar 2022 med mindre partene lokalt blir enige om annen dato.

For de virksomheter som ikke er omfattet av den sentrale særavtalen ble det i forhandlingene avtalt nye frister for gjennomføring av lokale forhandlinger.
For å lese mer om fristene og ytterligere informasjon om oppgjøret se vedlagt protokoll, eller ta kontakt med sekretariatet.