Lokale forhandlinger - Særavtalen

Lønnsdannelsen for Legeforeningen i Virke er lokal. Vi viser til tidligere utsendt informasjon om lokale forhandlinger i henhold til Særavtalen.

Flere virksomheter er allerede i gang og vi minner igjen om at fristen for gjennomføring er satt til ca 15. desember. 

Det er viktig å merke seg at Legeforeningen og Virke er enige om at virkningsdato for lønnsendringer er 1. januar 2020 med mindre partene lokalt blir enige om annen dato. I 2020 gis avtalte tillegg også til arbeidstakere som har fratrådt før vedtakelsesdato.