Ny Parallellavtale (Hovedavtale)

Parallellavtalen mellom Virke og Legeforeningen utløp 31.12.2021, og partene møttes til forhandlinger 11. januar.

Parallellavtalen/Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom partene og gir en stabilitet i partssamarbeidet, og det foretas derfor sjelden de store endringer i denne avtalen.

Vi har likevel fått til forbedringer i bestemmelser om bærekraft og klima, tillitsvalgtes rettigheter, ajourført bestemmelsene om kontrolltiltak og forsterket arbeidet med likestilling og mot diskriminering.

Så snart endringene er innarbeidet i Hovedavtalen, vil den oppdaterte avtalen bli lagt ut på Legeforeningens hjemmesiden under punktet tariffavtaler.