Plikt til å registrere riktig arbeidssted/avdeling i medlemsregistret

Legeforeningen og de andre fagforeningene avtalte med Virke i 2022, som en del av forhandlingsresultatet om ny Hovedavtale (Parallellavtale), at alle fagforeninger omfattet av avtalen skal sende over lister hvor våre medlemmer i Virkeområdet er ansatt.

Det er derfor viktig at alle medlemmer er registrert på riktig virksomhet og riktig underenhet, der dette foreligger, dvs organisasjonsnummer og bedriftsnummer. Det vil eksempelvis ikke være tilstrekkelig å være registrert på Betanien eller Diakonhjemmet, men også riktig underenhet må være registrert.

Alle medlemmer av Legeforeningen, som er registrert med ansettelsesforhold innen tariffområdet Virke, må logge seg inn på "Min side" på Legeforeningens nettsider. Her vil det nå ligge en oversikt hvor medlemmene kan gå inn å velge riktig virksomhet og evt riktig underenhet.

For de aller fleste er dette helt selvforklarende. Dersom du er usikker, kan du be arbeidsgiver om korrekt enhet evt ta kontakt med din tillitsvalgte.

Medlemmer som jobber i bistilling og deltidsansatte skal også registrere denne delen av stillingen.

Fristen for å oppdatere riktig arbeidssted er satt til 7. januar 2024.

Konsekvensene av at medlemmer ikke er registrert på riktig arbeidssted vil i verste fall være at arbeidsstedet/underenheten ikke blir omfattet av tariffavtalene og du mister viktige rettigheter.

Spørsmål om registreringen kan sendes til medlem@legeforeningen.no