Viktig - plikt til å registrere riktig arbeidssted/avdeling i medlemsregistret

Legeforeningen og de andre fagforeningene avtalte med Virke i 2022, som en del av forhandlingsresultatet om ny Hovedavtale (Parallellavtale), at alle fagforeninger omfattet av avtalen skal sende over lister hvor våre medlemmer i Virkeområdet er ansatt.

Det er derfor viktig at alle medlemmer er registrert på riktig virksomhet og riktig underenhet, der dette foreligger. Det vil eksempelvis ikke være tilstrekkelig å være registrert på Betanien eller Diakonhjemmet, men også riktig underenhet må være registrert.

Det vil derfor i disse dager gå ut et medlemsbrev til alle medlemmer av Legeforeningen som er registrert med ansettelsesforhold innen tariffområdet Virke om å logge seg på "Min side" på Legeforeningens nettsider. Her vil det nå ligge en oversikt hvor medlemmene kan gå inn å velge riktig virksomhet og evt riktig underenhet. Registreringen er gjort på et par minutter etter innlogging.

Rent teknisk dreier dette seg om organisasjonsnummer og bedriftsnummer. Vi vil anta at en god del ikke vet dette. For mange vil likevel oversikten være fullt ut selvforklarende, men det kan være hensiktsmessig om tillitsvalgte ber virksomheten om en oversikt over aktuelle nummer og at ledere har oversikt for sin enhet. Spørsmål om registreringen kan sendes til medlem@legeforeningen.no

Fristen for å oppdatere riktig arbeidssted er satt til 7. januar 2024.

Som tillitsvalgt vil det være viktig å kontrollere at listene dere har over medlemmer stemmer med faktiske ansatte, og dersom dere oppdager leger, i hel eller bi/deltidsstilling, som ikke står på oversikten er det viktig at dere tar kontakt med vedkommende og ber de registrere riktig arbeidssted. Disse listene finner dere på Min side.

Konsekvensene av at medlemmer ikke er registrert på riktig arbeidssted vil i verste fall være at arbeidsstedet/underenheten ikke blir omfattet av tariffavtalene og legen mister viktige rettigheter.

Bonusen av at medlemmene logger seg inn og registrerer korrekt arbeidsted er at medlemsregisteret blir oppdatert.

Hovedavtale (Parallellavtale) ligger vedlagt nedenfor og den aktuelle bestemmelsen er § 2-8.

§ 2-8 Oversikt over tariffbundne virksomheter

Forbundet og Virke skal i revisjonsåret utveksle oversikts/ister pr. 01.02. over tariffbundne virksomheter.

Virksomheter som er oppført på oversiktslisten pr. 01.02. omfattes av samme års tariffrevisjon, med mindre det fremgår av listene at medlemskapet i Virke opphører før utløpet av tariffperioden.

 For virksomheter som omfattes av tariffavtale med utløp i annet halvår, vil tilsvarende dato være 2 mnd. før tariffavtalens utløpsdato.

Merknad: Gjennomføring av listeutvekslingen foretas første gang før hovedoppgjøret i 2024