Mer er ikke alltid bedre

Gjør kloke valg er en kampanje som tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade.
Mer er ikke alltid bedre melkeglass som renner over. Plakat

Anbefalinger for deg som er helsepersonell!

Her finner du anbefalinger om tester, undersøkelser, prosedyrer og behandlinger som ofte er brukt, men som mangler kunnskapsgrunnlag, som kan være mer til skade enn nytte, og som det bør stilles spørsmål ved.

Anbefalinger for deg som er pasient!

Her finner du råd om prøver, tester , prosedyrer og undersøkelser som ikke alltid er nødvendig, og plager som ikke alltid skal behandles.

Nytt om Gjør kloke valg

Videoer