Mer er ikke alltid bedre

Gjør kloke valg er en kampanje som tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade.
Tegning av kvinnelig behandler og mannlig pasient på blå bakgrunn
Videoer

Nytt om Gjør kloke valg