Aktuelt

Konferanse og lansering

Konferanse om medisinsk overaktivitet og lansering av Gjør kloke valgs publikumskampanje ved Lovisenberg diakonale sykehus. Oslo 11.11.21 – Hold av dagen.
5. JULI 2021
Konnferanse og lanserings plakat fra Gjør kloke valg.

Medisinsk overaktivitet og bærekraft

Helsetjenester med usikker helsegevinst før, under og etter pandemien

Drivere og hemmere for medisinsk overaktivitet

Lansering av Gjør kloke valgs publikumskampanje «Mer er ikke alltid bedre»  – et samarbeid mellom elleve profesjonsforeninger og Norsk pasientforening