Aktuelt

Konferanse om medisinsk overaktivitet

Bli med på konferansen 11. november. Den handler om medisinsk overaktivitet – i betydningen overutredning, overdiagnostikk og overbehandling.
15. OKTOBER 2021
Kloke valg plakat.

Program

(med forbehold om endringer)

09.00 Åpning

 • Velkommen ved Stéfan Hjörleifsson, leder av styringsgruppen for Gjør kloke valg. 
 • Møteleder: Are Brean, redaktør av Tidsskrift for Den norske legeforening

09.15 I perspektiv medisinsk overaktivitet - hva har vi lært under pandemien og hva bør vi ta med oss videre?

 • Tallenes tale etter pandemien: Tjenester med usikker helsegevinst – ett skritt frem og (minst) ett tilbake? Innleder: Linda Midttun, PhD, seniorrådgiver i Helse Midt-Norge RHF, prosjektleder for "Revurdering av behandlingsmetoder"
 • Ortopedi i koronaens tid. Innleder: Lars Engebretsen, spesialist i ortopedisk kirurgi, professor i ortopedi, ortopedisk klinikk, UiO  
 • Skal alt "etterslep" tas igjen? Økonomiske midler settes nå inn for å ta igjen "etterslepet", og tjenester med usikker helsegevinst er tilbake på mer eller mindre samme nivå som før (jf. rapporten SKDE). Henger det på greip? Innleder: Jan Frich, spesialist i nevrologi, fagdirektør Helse Sør-Øst, professor UiO.

10.15 Pause

10.30 Paneldebatt.

Paneldeltakere: Midttun, Engebretsen, Frich, Ketil Størdal (Legeforeningen), Hans Torvald Haugo (Norges Optikerforbund)

11.15 Lansering av publikumskampanjen "Mer er ikke alltid bedre". Konferansier: Trond Viggo Torgersen. Helseminister Kjerkol deltar.

12.15 Lunsj

13.30 Deimplementering/utfasing av tjenester med usikker helsegevinst. Hva skal til for å lykkes? Hva bremser?  Hvordan komme i gang?

 • Billeddiagnostikk. Innleder: Aslak Aslaksen, avdelingsdirektør Radiologisk avdeling, Haukeland sykehus. Professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.
 • Antibiotikaresistens. Innleder: Sigurd Høye, allmennlege, førsteamanuensis ved Avdeling for allmennmedisin, UiO, leder av Antibiotikasenteret for primærmedisin

14.15 Pause

14.30 Drivere for medisinsk overaktivitet.

 • Innledning. Bente Kristin Johansen, spesialist i gynekologi, seksjonsleder i medisinsk fagavdeling, Legeforeningen
 • Forventningsmedisin og sikkerhetsmedisin – to sider av samme sak? Er pasienter "kravstore"? Eller er den generelle helseangsten i befolkningen blitt større? Er helsepersonell for opptatt av å oppfylle pasientens ønsker, eller handler det om frykt for å gjøre feil og for "straff"? Ved Lisbeth Homlong, spesialist i allmennmedisin, seniorrådgiver i Statens Helsetilsyn. Tove Hanche-Olsen, generalsekretær i Norsk Pasientforening.
 • Helse til salgs? Er fritt behandlingsvalg, privat helseforsikring og markedsstyrte helsetjenester drivere for medisinsk overaktivitet? Hva med refusjonstakster, DRG-koder og innsatsstyrt finansiering? Innleder: Kjetil Telle, Dr. philos, fagdirektør for helsetjenesteforskning, FHI
 • Nasjonale retningslinjer og veiledere - hvordan kan vi unngå at de blir drivere for medisinsk overaktivitet? Innledere: Stéfan Hjörleifsson, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Torunn Janbu, dr.med., spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi, avdelingsdirektør i avdeling for spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet

15.50 Oppsummering

16.00 Møteslutt