Aktuelt

Webinar for fagmedisinske styrer: Hva kan vi "fortsette å slutte med"?

Torsdag 25. juni 2020 inviterer Gjør kloke valg styrene i de fagmedisinske foreningene til webinar. Har koronapandemien ført til endringer i utredning, behandling og oppfølging som vi bør beholde?
23. JUNI 2020
stet

Koronapandemien har ført til at fagmiljøene har måttet gjøre store endringer. Det har ikke vært mulig å gjennomføre utredning, behandling og oppfølging av alle pasientgrupper på vanlig vis. Vi lurer på om dere har innført kloke arbeidsmåter under pandemien som bør videreføres, også under normal drift.

Under webinaret vil vi få innlegg om gode "koronatiltak" som allerede er innført og som kanskje vil inspirere flere. Det blir anledning til spørsmål og komme med innspill. Samtidig ønsker vi å starte en stafett der vi oppfordrer alle fagmedisinske miljøer til å sende oss forslag til endringer som bør videreføres. Vi vil samle forslagene, publisere dem og aktivt oppfordre helseforetakene til å implementere endringene.

Innledere:

  • Ingvild Vistad: Kreftoppfølgingen bør endres
  • Aslak Aslaksen: Pasientene som ikke kom til røntgen
  • Ståle Sagabråten: Tomme venteværelser
     

Målgruppe:    Alle fagmedisinske styrer er velkomne

Tid og sted: Torsdag 25. juni kl 16:30 – 17:45

Påmelding: Dersom dere ønsker å delta, send påmelding til: gry.bjornstad@legeforeningen.no for å motta påloggingsinformasjon.