Alle kurs
ID. 33418

Landsstyremøte 2019 Kristiansand

Informasjon

Landsstyrets medlemmer, valgkomite, sentralstyrets vararepresentanter, desisorer samt leder av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) får tilsendt egen innkalling på e-post med lenke til påmelding og skal benytte denne.

Øvrige medlemmer av Legeforeningen som ønsker å delta, må melde seg på ved å klikke på PÅMELDING-knappen på høyre side.

NB! Vær oppmerksom på at deltakelse i andre møter forut for landsstyremøtet, f.eks. yrkesforeningers egne møter, må også meldes til arrangørene av disse møtene.