Landsstyret

Landsstyret er Legeforeningens øverste organ. Landsstyret består av sentralstyret, representanter fra avdelingene, regionutvalgene og fra spesialforeningen Eldre legers forening.

Landsstyret velges for to år om gangen og tiltrer 1.9 i år som slutter på ulike tall. Landsstyret har møte innen utgangen av mai måned hvert år. Landsstyremøte er åpent for alle medlemmer av Legeforeningen. Fristen for å fremme saker er fire måneder før møtestart.

Se Legeforeningens lover § 3-1-2 Landsstyrets funksjoner (5).

Fremtidige møter

  • Landsstyremøtet 2024 foregår på Soria Moria fra tirsdag 28. - torsdag 30. mai 2024
  • Landsstyremltet 2025 foregår tirsdag 3. juni - torsdag 5. juni.2025. foregår i Fredrikstad.