Styrer, råd og utvalg

Landsstyret

Landsstyret er Legeforeningens øverste organ. Landsstyret består av sentralstyret, representanter fra avdelingene, regionutvalgene og fra spesialforeningen Eldre legers forening.

Landsstyret velges for to år om gangen og tiltrer 1.9 i år som slutter på ulike tall. Landsstyret har møte innen utgangen av mai måned hvert år. Landsstyremøte er åpent for alle medlemmer av Legeforeningen. Fristen for å fremme saker er fire måneder før møtestart.

Se Legeforeningens lover § 3-1-2 Landsstyrets funksjoner (5).

Fremtidige møter

  • Nordland legeforening arrangerer landsstyremøte 2023 i Bodø 6. - 8. juni