Styrer, råd og utvalg

Landsstyret

Landsstyret er Legeforeningens øverste organ. Landsstyret består av sentralstyret, representanter fra avdelingene, regionutvalgene og fra spesialforeningen Eldre legers forening.

Landsstyret velges for to år om gangen og tiltrer 1.9 i år som slutter på ulike tall. Landsstyret har møte innen utgangen av mai måned hvert år. Landsstyremøte er åpent for alle medlemmer av Legeforeningen. Fristen for å fremme saker er fire måneder før møtestart.

Se Legeforeningens lover § 3-1-2 Landsstyrets funksjoner (5).

Fremtidige møter

Landsstyremøte 2021 arrangeres fra 1.-3. juni. Møtet arrangeres digitalt fra Legenes hus.

Landsstyremøte 2022 arrangeres av Rogaland legeforening i Stavanger fra 31. mai – 2. juni.

Hvem som skal stå som vertskap for landsstyremøte 2023 vil bli vedtatt av landsstyret i 2021.