Alle kurs
ID. 33770

Grunnkurs C: Allmennlegen og helsefremmende arbeid, del 2. Oppdalsuka 2020

Informasjon

Kurset vil ha et tydelig innslag av egenaktivitet og deltakerne blir plassert i faste grupper a 6 under hele kurset. Det forventes at deltakerne tenker gjennom aktuelle problemstillinger, og tar med eksempler fra egen praksis og erfaringer fra nettkurset.