Alle kurs
ID. 33693

Grunnkurs C, del 2: Allmennlegen og helsefremmende arbeid

Grunnkurs C, del 2, 8.-10.9.2020 utsatt til 17.-19.11.2020, pga Covid-19 situasjonen 

Informasjon