ID. 34909

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid. Obligatorisk kurs B i utdanningsprogrammet for spesialiteten samfunnsmedisin

Informasjon og påmelding til kurset vil bli lagt ut på nettsiden til NORSAM, www.legeforeningen.no/norsam

Informasjon