ID. 34962

Medlemsmøte "Når feil skjer"

Møtestart kl. 18.00. Enkel bevertning fra kl. 17.30.
Møtelokalet ligger i 2. etg. (Eyr/Hippokrates).

Velkommen til medlemsmøte tirsdag 25. oktober!

Informasjon