Akershus legeforening

Lokalforening

Foreningen for leger i Akershus

Akershus legeforening er en lokalforening under Den norske legeforening og skal fremme Legeforeningens formål i Akershus ved å ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser.

Her annonseres kurs, nyheter og annen informasjon.

Akerhus festning sett fra vannet. Foto: Istockphoto.com

Aktuelle saker

Kollegastøtte
Helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter

I en periode med påkjenninger er støttekollegenes oppgave å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning. Ressurssenteret Villa Sana er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser, og Trasoppklinikken gir hjelp til leger med rusproblem.