Akershus legeforening

Lokalforening

Foreningen for leger i Akershus

Akershus legeforening er en lokalforening under Den norske legeforening og skal fremme Legeforeningens formål i Akershus ved å ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser.

Her annonseres kurs, nyheter og annen informasjon.

Akerhus festning sett fra vannet. Foto: Istockphoto.com