Mange leger jobber mer enn før

En ny studie fra Legeforskningsinstituttet viser at det har vært en signifikant økning i antall arbeidstimer både for fastleger og sykehusleger i ledende stillinger fra 2016 til 2019.
Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Økningen i antall arbeidstimer har ført til en større andel av norske leger som jobber over maksgrensen som er satt i European working time directive (EWTD). Å jobbe ut over denne grensen kan være skadelig både for legene selv og for pasientsikkerheten. 

Vår seniorforsker Judith Rosta har skrevet om studien i nyeste utgave av Legelivet: Mange leger jobber mer enn før. 

Du kan lese hele artikkelen hos BMJ Open.