Hva lærte vi av pandemien?

I september 2022 arrangerte Lefo jubileumsseminaret "Hva lærte vi av pandemien?". Nå kan du se opptak av seminaret.

"Hva lærte vi av pandemien?", spurte professor Geir Sverre Braut ved Universitetet i Stavanger, som blant annet har vært medlem i Koronakommisjonen.

I tillegg til presentasjonen fra Geir Sverre Braut presenterte seniorforskerne Karin Isaksson Rø og Berit Bringedal resultater fra to studier om norske legers erfaringer fra arbeidet under koronapandemien.

Seminaret ble arrangert 28. september 2022.