Legepanelet fornyes og utvides

Legepanelet er et tilfeldig utvalg av yrkesaktive norske leger, som jevnlig har besvart en spørreundersøkelse siden 1994. Nå er panelet utvidet til 2 500 leger.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

De fleste leger i Norge har det bra, og de har både initiativ og muligheter til å si ifra når det trengs. Dette er godt dokumentert gjennom mange studier fra Legeforskningsinstituttet. Spørreskjemaet som brukes i Legepanelet, består av både faste og nye spørsmål. De faste spørsmålene tar blant annet for seg jobbtilfredshet og arbeidstid.

I studiene kan vi se at den tidligere jevne økningen i jobbtilfredshet blant leger flatet ut for deretter å snu omkring 2010. De hittil siste publiserte målingene viste en signifikant nedgang i jobbtilfredshet blant både allmennleger og sykehusleger. Vi følger utviklingen nøye.

Du kan lese hele saken i Legelivet (tidsskriftet.no).