Legepanelundersøkelsen er sendt ut

I disse dager sender vi ut årets spørreskjemaundersøkelse til Legepanelet. Svarfristen er 25. april.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox.

I år spør vi blant annet om etiske dilemmaer som dødshjelp, og om leger opplever at de har mulighet til å si fra om ting som ikke fungerer på jobben. Vi undersøker også om leger ønsker å skifte arbeidssted fra offentlig til privat sektor, eller omvendt, og medvirkende årsaker til dette.

Legepanelet er et tilfeldig utvalg av yrkesaktive norske leger, som jevnlig har besvart en spørreundersøkelse siden 1994. Når leger blir pensjonister går de ut av panelet. I 2023 rekrutterte vi derfor nesten 1500 nye leger til panelet, som nå består av omtrent 2500 leger.