Legers opplevelser i første koronabølge

Mangel på kunnskap i koronapandemien utfordret legenes oppfatning av å være en god lege. Det viser en ny studie fra Sverige.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

28 sykehusleger ble intervjuet om hvordan de opplevde jobben og deres egen rolle under den første bølgen av pandemien.

Legene fortalte om kunnskapsmangel, begrenset tilgang på verneutstyr og at kommunikasjonen med pasienter og pårørende ble negativt påvirket. Forfatterne anbefaler at i nye pandemier må legene ha fora for å diskutere etiske og moralske dilemmaer.

En av medforfatterne er Fredrik Bååthe, som er gjesteforsker ved Legeforskningsinstituttet. Du kan lese hele artikkelen i tidsskriftet Frontiers in Psychology.