Lite kunnskap om veiledning av leger

Alle leger i spesialisering skal ha veiledning, men det finnes knapt empirisk kunnskap om hva som skjer i praksis.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Veiledning er en viktig støttefunksjon for læring, men det finnes lite forskning som dokumenterer hvordan veiledning fungerer og gjennomføres i praksis på arbeidsplassen.

Lefo med samarbeidspartnere har nylig publisert en undersøkelse om hva som finnes av kunnskap om veiledning i indremedisinsk praksis, hvordan veiledning gjennomføres på arbeidsplassen, og hvordan veiledning bidrar til læring.

 

Du kan lese mer i den nyeste utgaven av Legelivet.

Du kan lese den vitenskapelige artikkelen i BMC Medical Education