Mye jobbstress blant leger

En ny studie viser at mange leger både i Norge og Tyskland opplever høye nivåer av jobbstress.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox.

Legers arbeidssituasjon i Norge og Tyskland er i endring. En ny studie basert på Legeforskningsinstituttets legepanel og en spørreskjemaundersøkelse i Tyskland i 2021 viser fortsatt bedre arbeidsbetingelser i Norge enn i Tyskland.

Forskjellene i jobbtilfredshet og rapportert jobbstress ser imidlertid ut til å minske over tid. Det er likevel mange leger både i Norge og Tyskland som opplever høye nivåer av jobbstress. Tiltak for å forebygge dette bør iverksettes.

 

Studien er utført av Legeforskningsinstituttets forsker Judith Rosta, og forskerne Voltmer, Köslich-Strumann og Goetz fra Institute of Social Medicine and Epidemiology, University of Lübeck.

Du kan lese hele artikkelen i PLOS One.