Klart språk i pasientjournalen - viktig for både helsepersonell og pasienter

Boken "Pasientjournalen - språk, dokumentasjon og helsekompetanse" ble nylig lansert. Boka har 32 bidragsytere, og i 22 kapitler beskrives pasientjournalens utvikling og funksjon med særlig vekt på journalspråket.
Foto: Isak Ramsvik/Språkrådet
Boklansering på Nasjonalbiblioteket, med helse-og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, redaktør Magne Nylenna, direktør i Språkrådet Åse Wetås og redaktør Erlend Hem tilstede. Foto: Isak Ramsvik/Språkrådet

Daglig skrives titusenvis av høyst personlige tekster her i landet – ofte uten at den som omtales, vet om det eller tenker over det. I sykehus, på helsestasjoner, legevakter og fastlegekontor og i alle andre helseinstitusjoner lages det notater om hver enkelt pasient. Alt helsepersonell har nemlig plikt til å dokumentere sine funn og aktiviteter i en pasientjournal.

Denne omfattende «litteraturen» har liten oppmerksomhet. Det skyldes dels at innholdet er underlagt taushetsplikt, dels at det er få studier av pasientjournalen. Paradoksalt nok har interessen for journalen vært større blant jurister enn blant helsepersonell.

Et mål med boka er å bevisstgjøre alle brukere av pasientjournaler, både de som skriver og de som leser, om betydningen av språket som benyttes. Det er helsespråk i praksis. Alt kan forbedres, også journalspråket.

 

Boken kan lastes ned gratis hos Tidsskriftet Michael.

 

Under kan du også se leder av Legeforskningsinstituttet, Erlend Hem, presentere boken i et tidligere seminar i Legenes Hus.