Hvordan skape godt arbeidsmiljø i helsetjenesten?

Det finnes mye kunnskap om hva som er viktig for å ­oppleve et godt arbeidsmiljø i helsetjen­esten. Men det gjelder å bruke den kunnskapen. Du kan lese mer om dette i en ny artikkel i tidsskriftet Overlegen.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Dette skriver vår seniorforsker, Karin Isaksson Rø, i siste utgave av Overlegen. Rø er også spesialist i arbeidsmedisin, og er rådgiver ved Villa Sana, Modum Bad. 

Vi vet allerede ganske mye om hvordan man kan få til en mer velfungerende arbeidssituasjon. Ett hovedfunn fra forskning er at organisatoriske forhold må legges til rette for å ivareta samspillet mellom legers arbeidsmiljø og tilfredshet og god pasientbehandling.

Du kan lese hele artikkelen i Overlegen.