Redusert selvmordsrate blant leger i Norge

Selvmordsraten blant leger har gått en del ned siden 1980-årene, men er fortsatt dobbelt så høy som hos andre med høy utdanning.
Foto: Colourbox

Tradisjonelt har leger hatt forhøyet selvmordsrate. Nyere internasjonale studier tyder på at dette er i ferd med å endre seg. Vi har nå undersøkt utviklingen i selvmordsrater blant leger og andre helsefaglige profesjoner i Norge i perioden 1980–2021.

Raten for mannlige leger gikk ned gjennom de fire tiårene. Det samsvarer med studier fra andre land. Ratene for både mannlige og kvinnelige leger var på samme nivå som i befolkningen for perioden som helhet, men omtrent dobbelt så høye som blant andre akademikere.

Les hele saken i denne utgaven av Legelivet.