Forskningsseminar: Helseplattformen - på helsa løs?

Innføringen av Helseplattformen har skapt mye uro for både helsepersonell og pasienter. Nå skal forskere undersøke sammenhengen mellom arbeid og helse hos sykehusansatte i Trøndelag.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Legeforskningsinstituttet inviterer til forskningsseminar 17. april.

Sykehusstudien startet før innføringen av Helseplattformen, og har fulgt opp med målinger etter at Helseplattformen har blitt en del av arbeidshverdagen. Målet er å øke kunnskapen om sykehusansattes helse og sykefravær i det neste tiåret, med store demografiske og digitale endringer. Du kan lese mer om sykehusstudien her.


Tid

Onsdag 17. april 2024 kl. 14.00-16.00. Lett servering fra kl. 13.30.

Sted

Møterom Eyr, Legenes hus, Christiania Torv 5, Oslo

 

Innledere

- Sigmund Gismervik, prosjektleder for sykehusstudien, NTNU

- Signe Lohmann-Lafrenz, arbeidsmedisiner og stipendiat, NTNU

- Eivind Sæthre, master i sosiologi og stipendiat, NTNU  

 

Program

  • 1400-1405: Velkommen
  • 1405-1420: Sykehusstudien - ny teknologi og helse (STUNTH),  ved Sigmund Gismervik
  • 1420-1435: Introduksjon til arbeidspakken «Ny teknologi og helse», ved Signe Lohmann-Lafrenz
  • 1435-1445: Spørsmål og kommentarer 
  • 1445-1500: Pause
  • 1500-1530: (Strømmes ikke) Erfaringer 6 måneder etter innføring av nytt journalsystem, foreløpige kvantitative og kvalitative resultater fra STUNTH, ved Signe Lohmann-Lafrenz & Eivind Sæthre 
  • 1530-1600: Diskusjon 

Påmelding

Det er begrenset antall plasser på seminaret, førstemann til mølla! I tillegg til fysisk seminar i Legenes Hus, strømmer vi seminaret.

Fysisk deltakelse: Meld deg på via nettskjema så snart du kan og senest innen 12. april. Påmeldingsskjema finner du på denne lenken.

Digital deltakelse: ingen påmelding nødvendig.

Velkommen!