Forskningsseminar: Helseplattformen - på helsa løs?

Innføringen av Helseplattformen har skapt mye uro for både helsepersonell og pasienter. Nå skal forskere undersøke sammenhengen mellom arbeid og helse hos sykehusansatte i Trøndelag.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Legeforskningsinstituttet inviterer til dette forskningsseminaret den 17.april.

Sykehusstudien startet før innføringen av Helseplattformen, og har fulgt opp med målinger etter at Helseplattformen har blitt en del av arbeidshverdagen. Målet er å øke kunnskapen om sykehusansattes helse og sykefravær i det neste tiåret, med store demografiske og digitale endringer. Du kan lese mer om sykehusstudien her.


Tid

Onsdag 17. april 2024 kl. 14.00-16.00. Lett servering fra kl. 13.30.

Sted

Møterom Eyr, Legenes hus, Christiania Torv 5, Oslo

Innledere: Innlegg ved prosjektleder for sykehusstudien, NTNU, Sigmund Gismervik. I tillegg presenterer forskere ved Legeforskningsinstituttet egen forskning.

Program

  • 1400-1405: Velkommen
  • 1405-1435: Sykehusstudien - ny teknologi og helse (STUNTH),  ved Sigmund Gismervik, prosjektleder for STUNTH-studien og førsteamanuensis, NTNU og Signe Lohmann-Lafrenz, ph.d.-stipendiat og spesialist i arbeidsmedisin
  • 1435-1445: Spørsmål og kommentarer
  • 1445-1500: Pause
  • 1500-1520: Innlegg ved Legeforskningsinstituttet
  • 1520-1600: Diskusjon

Påmelding

Det er begrenset antall plasser på seminaret, førstemann til mølla! I tillegg til fysisk seminar i Legenes Hus, strømmer vi seminaret på denne arrangementssiden.

Fysisk deltakelse: Meld deg på via nettskjema så snart du kan og senest innen 6. mars 2023. Påmeldingsskjema finner du på denne lenken.

Digital deltakelse: ingen påmelding nødvendig.

Velkommen!