Sosial ulikhet i kreft mellom Oslos bydeler

Insidens, stadium på diagnosetidspunkt og overlevelse for flere ulike krefttyper varierer mellom Oslos bydeler. Det viser en ny studie fra Legeforskningsinstituttet, Kreftregisteret og Universitetet i Oslo.
Oslo by night
Foto: Colourbox

Formålet med studien var å undersøke sosiale ulikheter i kreft mellom Oslos bydeler, med hensyn på kreftinsidens, stadium på diagnosetidspunkt og overlevelse i de ulike bydelene og etter utdanningsnivå.

Hovedfunnene i den nye studien er:

  • Oslo vest hadde høyere insidens av melanom, bryst- og prostatakreft.
  • Oslo øst hadde høyere insidens av lungekreft.
  • På østkanten var flere diagnostisert på et avansert stadium for alle undersøkte krefttyper, bortsett fra brystkreft. 
  • På vestkanten var det høyere overlevelse for alle krefttyper bortsett fra lungekreft.

Oslo øst hadde lavest overlevelse for fem av de seks kreftformene, på tross av at insidensen for flere kreftformer var høyest på vestkanten.

Du kan lese hele artikkelen hos Research in Health Services & Regions.