Stor arbeidsbelastning - økt dødelighet

Høy arbeidsbelastning for sykepleiere var forbundet med redusert sannsynlighet for pasientoverlevelse, ifølge en doktoravhandling.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Det skriver instituttsjef Erlend Hem i den nyeste utgaven av Legelivet.

Helse sør-øst har i mange år systematisk samlet data om ansattes opplevelse av eget arbeidsmiljø. I en studie analyserte forskerne svar fra 8 800 sykepleiere, mellomledere og leger fra 56 kliniske avdelinger i 20 sykehus for perioden 2010–2012. Svarene ble koblet med data fra 46 000 pasienter innlagt med akutt myokardinfarkt, hjerneslag eller hoftebrudd. Primærendepunktet var sju dagers overlevelse.

–  Faktorene arbeidsbelastning for sykepleiere og arbeidsglede for ledere var sterkest assosiert med pasientens sannsynlighet for overlevelse, sier Kirsten Brubakk, som forsvarte sin doktoravhandling ved Universitetet i Oslo i desember 2022. 

Du kan lese mer i denne utgaven av Legelivet