Hvordan påvirkes legers personlige og profesjonelle liv av uheldige hendelser?

Aasland OG, Førde R / Forde R. I: Bratand SZ, Lundevall S, red. Læring av feil og klagesaker. Oslo: Rapport fra Helsetilsynet 7/2009: 24-9.

 Article in Norwegian. Abstract not available in English. Contact us for more information.

 Artikkelen er kapittel 3 i rapporten, og kan leses i fulltekst her.