– Derfor er jeg lege

– Ressurssenteret Villa Sana ved Modum Bad har tilbud for leger som sliter, sier Karin Isaksson Rø. I videointervjuet som er publisert på YouTube, Søk hjelp før du er utbrent, deler LEFOs instituttsjef erfaringer fra sin mangeårige rådgivningsvirksomhet ved Villa Sana, foruten å presentere forskningen i regi av Legeforskningsinstituttet.

– Jeg har opplevd leger som forteller om slitsomme arbeidssituasjoner, krevende hjemmesituasjon, og hvor legene tenker: Har jeg gjort alt riktig? Da trenger man kanskje å snakke om det, utdyper hun.

I forbindelse med hennes bidrag i Legeforeningens intervjuserie Derfor er jeg lege har Karin Isaksson Rø har også skrevet en artikkel i Tidsskriftet utgave nr. 14/2018 (Rø KI. Engasjement og mening i legejobben.Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1386).

I samme nummer fins også en presentasjon av seminaret om arbeidshelse, som nylig ble holdt i forbindelse med markeringen av 20-årsjubileet til Ressurssenteret (Johannessen LB. VillaSana er 20 år. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1386).