LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Båt, fyrlykt eller fly?

– Når faren er stor for å gå seg vill i jungelen av teori i forskning, kan bruk av metaforer være nyttige ankerpunkt, skriver LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 6/2018.
21. mars 2018

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 581) presenterer Normann Birkeli en studie som viser tre ulike teoritilnærminger, og som kan gi nyttig pekepinn om ulike innfallsvinkler i forskning på medisinsk utdanning.

Kommentarartikkelen Båt, fyrlykt eller fly? er publisert i Tidsskriftets seksjon "Legelivet" og kan leses i fulltekstversjon her.