LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

De frafalne

– Det har tidligere vært forsket på preferanser for karrierevalg blant leger og prestisjen de medisinske spesialiteter har i norsk sammenheng. Men hva vet vi om frafall blant leger underveis i spesialiseringsløpet og deres videre karriereplaner? spør LEFOs PhD-stipendiat Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftet nr. 4/2020.
26. mars 2020