LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Den sosiale gradienten på legekontoret

– Studier tyder på at det er sosiale forskjeller i tilgangen til spesialisthelsetjenester i Norge. Kan dette skyldes kommunikasjon mellom pasient og lege? spør LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 12/2019.
19. september 2019

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1191) refererer Bringedal blant annet til en oppsummeringsstudie som viser at leger ser ut til å informere bedre og henvise videre sine pasienter med høy sosioøkonomisk status.

Les hele Berit Bringedals artikkel i fulltekstversjon her

"Den sosiale gradienten på legekontoret" ble parallellpublisert i Morgenbladet 11. september 2019, også der åpent tilgjengelig i fulltekst – både på Facebook og på ukeavisens hjemmeside.